Visie

Kunst verrijkt omdat het de verbeelding stimuleert en inspireert. Een organisatie leert er anders door kijken. Het contact met de kunsten helpt organisaties in contact te komen met ontluikende trends over mens en samenleving. Kunst en Wetenschap leveren een ongelooflijke bijdrage aan Europa en zijn per definitie grensoverschrij-dend. Openheid naar wereldwijde trends in kunst en wetenschap zou hoogopgeleide mannen en vrouwen eigen moeten zijn.  Kijk eens wat er in de moderne kunst omgaat. Wat daar gebeurt, zie je over tien jaar in het dagelijkse leven. Wat vandaag lelijk en verfoeilijk wordt gevonden, is dan mooi en gewild.